¤ Саҳифаи аслӣ
¤ Рӯйдодҳои муҳимтарини таърихи асрҳои миёна

ТаварАлӣ Нозимович Зиёев

Раҳмоналӣ Ятимович Шарифов

 

 

ТАЪРИХИ УМУМӢ

 ТАЪРИХИ АСРҲОИ МИЁНА

Китоби дарсӣ барои синфи 6-ум

 

Гуруҳи нашрӣ:

Муҳаррир Д. Хушқадамов

Мусаҳҳеҳ Б. Мирзоев

Дизайн ва ороиш М. Муродов

Муҳаррири техникӣ Д. Қурбонов

Чопи компютерӣ М. Боева

 

© Хазинаи хайрияи «Сарпараст» 2005

Литсеизияи № 049

 

  

Ба чопаш 25.03.2005 имзо шуд.

Аидозаи когаз 60x90 1/16. Қогази офсетӣ.

Гарнитураи Тimes New Roman Котап Тj. Чопи офсетӣ.

Ҳачм 18 ҷузъи чопии аслӣ. Адади иашр 120 000.

Фармоиши рақами 212

Ба қафо

Гузариш ба банди (§)

Ба пеш

 

ФХДТТ ©2010

Сайт управляется системой uCoz